Európsky certifikát

 

COPO – SSK získal ako jediná organizácia v SR akreditáciu EOQ na základe zhody s Harmonizovanou schémou pre certifikáciu/registráciu personálu EOQ.

 

Akreditácia EOQ sa vzťahuje na certifikáciu v oblastiach:

 

Manažér kvality


Audítor kvality


Manažér environmentálnych manažérskych systémov


Audítor environmentálnych manažérskych systémov


Audítor manažérstva ochrany zdravia pri práci

 

 

Osobný certifikát EOQ oprávňuje využívať jeho platnosť v celej Európe.


Osobný certifikát EOQ možno získať na základe certifikátu udeleného COPO – SSK pre príslušnú oblasť bez nutnosti absolvovať ďalšie skúšky.


Európska organizácia pre kvalitu uplatňuje za vydanie certifikátu osobitný poplatok.