COPO – SSK poskytuje každému žiadateľovi príslušnú certifikačnú schému, obsahujúce všetky podmienky a požiadavky, vrátane povinností certifikovanej osoby.

 

Priebeh certifikačného procesu je nasledovný:

 

a) písomná skúška v trvaní 30 až 60 minút


b) ústna skúška v rozsahu max 20 minút na otázku


c) obhajoba projektu (pre odbory manažérov)


d) posúdenie prípadovej štúdie (pre odbory audítorov)

 

e) rozhodovanie o vydaní certifikátu na základe posúdenia zápisov a protokolov o skúške


f) odovzdanie/zaslanie certifikátu

 

Podrobné informácie získava žiadateľ spoločne so zaslaním žiadosti o skúšku v certifikačnej schéme podľa zvolenej oblasti.