Žiadosť o certifikáciu

 

Žiadateľ o certifikáciu predkladá „Žiadosť o certifikáciu“, v ktorej majú byť uvedené všetky potrebné informácie a overené podklady.

Žiadosť možno zaslať elektronicky, ale následne aj v písomnej forme, bez ktorej žiadosť nemôže byť zaregistrovaná.


Pri recertifikácií je postup zhodný s uvedeným v predchádzajúcej časti.


Skúšky sa vykonávajú v stanovených alebo dohodnutých termínoch.