Platné certifikáty

 

Q M - M a n a ž é r   k v a l i t y

 

Meno, priezvisko, titul

Platnosť od: Platnosť do:
Ličková Jana, Ing. 21. január 2016 21. január 2019
Kušnírová-Grambličková Monika, Ing. 7. apríl 2016 7. apríl 2019
Kamzíková Tatiana, Ing. 23. jún 2016 23. jún 2019
Sališová Miroslava, Ing. 16. november 2016 16. november 2019
Bušfyová Jaroslava, Ing. PhD. 8. december 2016 8. december 2019
Žember Ján, Ing. 15. december 2016 15. december 2019
Kaščák Jaroslav, Ing.  15. december 2016  15. december 2019
Kubinec Ľubomír, Ing.  16. december 2016  16. december 2019
Juráček Slavomír, Ing. 30. december 2016 30. december 2019
Helbichová Zuzana, Ing. 11. marec 2017 11. marec 2020
Kolenčík Ľubomír, Ing. 4. apríl 2017 4. apríl 2020
Danková Mária, Ing. 7. jún 2017 7. jún 2020
Černuška Štefan, Ing. 16. jún 2017 16. jún 2020
Labák Pavol, Ing. 16. jún 2017 16. jún 2020
Kapusta Anton, Ing. 16. jún 2017 16. jún 2020
Barborík Denis, Ing. 19. júl 2017 19. júl 2020
Baranec Štefan, Ing. 15. november 2017 15. november 2020
Plevják Pavol, Ing. 15. november 2017 15. november 2020
Perželová Ivana, Ing. 15. február 2018 15. február 2021
Pancerz Matej, Ing. 9. apríl 2018 9. apríl 2021
Barancová Martina, Ing. 15. október 2018 15. október 2021
Ürögiová Eva, Ing., PhD. 6. december 2018 6. december 2021
Nosianová Iveta 6. december 2018 6. december 2021
Siekelová Zuzana, Mgr. 6. december 2018 6. december 2021

 

Q A  -  A u d í t o r   k v a l i t y

 

Meno, priezvisko, titul

Platnosť od: Platnosť do:
Chmel Branislav, Ing. 17. február 2016 17. február 2019
Dubovský Branislav, Mgr. 17. február 2016 17. február 2019
Bušfy Ľubomír, Ing. 1. marec 2016 1. marec 2019
Tisovčík Derider, Ing. 19. máj 2016 19. máj 2019
Šimonyi Martin Ing. 22. máj 2016 22. máj 2019
Glézl Andrej, Ing. 22. máj 2016 22. máj 2019
Mikláš Vladislav, Ing. 25. máj 2016 25. máj 2019
Puskajler Jozef, Ing. 24. august 2016 24. august 2019
Urban Peter, Ing. 24. august 2016 24. august 2019
Janeková Alexandra, Ing. 25. august 2016 25. august 2019
Snopek Ľuboš, Ing. 28. september 2016 28. september 2019
Zacharovský Milan, Ing. 6. október 2016 6. október 2019
Kotlín Sáva, Ing. 22. október 2016 22. október 2019
Chovanec Radomír, Ing. 22. október 2016 22. október 2019
Zima Juraj, Ing. 29. október 2016 29. október 2019
Heiserová Katarína, Ing. 7. november 2016 7. november 2019
Sališová Miroslava, Ing. 16. november 2016 16. november 2019
Grenčík Ľubor, Ing. 31. december 2016 31. december 2019
Jahodka Stanislav, Ing. 8. marec 2017 8. marec 2020
Oravská Katarína, Ing. 10. marec 2017 10. marec 2020
Doskočil Juraj, Ing. 10. máj 2017 10. máj 2020
Vaník Milan, Ing. 7. jún 2017 7. jún 2020
Danková Mária, Ing. 7. jún 2017 7. jún 2020
Barborík Denis, Ing. 19. júl 2017 19. júl 2020
Burkovský Vladimír, Ing. 16. september 2017 16. september 2020
Kubinec Ľubomír, Ing. 16. september 2017 16. september 2020
Baranec Štefan, Ing. 15. november 2017 15. november 2020
Juráček Slavomír, Ing. 22. november 2017 22. november 2020
Grauzeľ Jozef, Ing. 9. december 2017 9. december 2020
Miklánek Martin, Ing. 31. december 2017 31. december 2020
Radič Pavol, Ing. 31. december 2017 31. december 2020
Perželová Ivana, Ing. 15. február 2018 15. február 2021
Čierna Helena, doc.,Ing., PhD. 19. marec 2018 12. marec 2021
Tomčík Alexander, Ing. 4. máj 2018 4. máj 2021
Plevják Pavol, Ing. 24. máj 2018 10. apríl 2020
Zuziak Tibor. Ing. 24. máj 2018 12. marec 2021
Sihelská Mária, Ing. 27. máj 2018 27. máj 2021
Blahút Stanislav, Ing. 27. máj 2018 27. máj 2021
Štefanko Marek, Ing. 28. máj 2018 28. máj 2021
Král Štefan, Ing. 9. jún 2018 9. jún 2021
Sorokáč Jozef, Ing., PhD. 9. jún 2018 9. jún 2021
Gombala Eduard, Mgr. 9. jún 2018 9. jún 2021
Kováčiková Melánia, Ing. 26. júl 2018 26. júl 2021
Burčík Milan, Ing. 10. september 2018 10. september 2021
Barancová Martina, Ing. 15. október 2018 15. október 2021
Thebery Radovan, Ing. 22. október 2018 22. október 2021
Hlavatá Katarína, Mgr. 22. október 2018 22. október 2021
Žáková Katarína, Ing. 22. október 2018 22. október 2021
Straka Igor, Ing. 22. október 2018 22. október 2021
Benco Ľuboš 26. november 2018 26. november 2021
Kóča Ferdinand, Ing. 11. december 2018 11. december 2018

 

M - EMS - Manažér environmentálnych manažérskych systémov

 

Meno, priezvisko, titul

Platnosť od: Platnosť do:
Cigániková Jana, Mgr. 16. november 2016 16. november 2019
Sališová Miroslava, Ing. 31. marec 2017 31. marec 2020
Plevják Pavol, Ing. 22. október 2017 22. október 2020

 

A - EMS - Audítor environmentálnych manažérskych systémov

 

Meno, priezvisko, titul

Platnosť od: Platnosť do:
Heiserová Katarína, Ing. 30. marec 2016 30. marec 2019
Hanesz Tibor, Ing. 17. august 2016 17. august 2019
Zacharovský Milan, Ing. 24. august 2016 24. august 2019
Cigániková Jana, Mgr. 25. august 2016 25. august 2019
Kotlín Sáva, Ing. 22. október 2016 22. október 2019
Janeková Alexandra, Ing. 16. november 2016 16. november 2019
Harčarik Marián, Ing. 20. marec 2017 20. marec 2020
Sališová Miroslav, Ing. 31. marec 2017 31. marec 2020
Štefanko Marek, Ing. 31. marec 2017 31. marec 2020
Koreň Eva 31. marec 2017 31. marec 2020
Oravská Katarína, Ing. 21. august 2017 8. júl 2020
Králik Miloslav, Ing. 18. apríl 2018  18. apríl 2021 
Kulová Danica. Ing. 9. máj 2018 9. máj 2021
Greschner Eduard 12. september 2018 12. septebmer 2021
Juráček Slavomír, Ing. 29. september 2018 29. september 2021
Hlavatá Katarína, Mgr. 10. december 2018 10. december 2021
Žáková Katarína, Ing. 10. december 2018  10. december 2021

 

A - OHSAS  -  Audítor   systémov manažérstva a bezpečnosti a oschrany zdravia pri práci

 

Meno, priezvisko, titul

Platnosť od: Platnosť do:
Heiserová Katarína, Ing. 30. marec 2016 30. marec 2019
Janeková Alexandra, Ing. 16. november 2016 16. november 2019
Koreň Eva 31. marec 2017 31. marec 2020
Štefanko Marek, Ing. 31. marec 2017 31. marec 2020
Mujkoš Viliam, Mgr. 10. jún 2017 10. jún 2020
Kuchařová Ľubica, Ing. 19. júl 2017 19. júl 2020
Oravská Katarína, Ing. 21. august 2017 8. júl 2020
Juráček Slavomír, Ing. 18. január 2018 18. január 2021
Hlavatá Katarína, Mgr. 10. december 2018 10. december 2021
Žáková Katarína, Ing. 10. december 2018 10. december 2021