Vydané certifikáty

 

 

Certifikáty boli vydané na základe splnenia podmienok vyplývajúcich z Harmonizovanej schémy

 

EOQ, podmienok akreditácie Slovenskou národnou akreditačnou službou SNAS,  ako aj

 

úspešného zvládnutia skúšobného procesu.