Termín certifikácie

 

 

Predpokladaný termín certifikácie SMK: podľa záujmu

 

 

Termín skúšky IT -  CaSTB: 14.12. 2018 o 09,00 hod.

 

 

 

 

                                   

                                          

 

Miesto konania: Certifikačný orgán pre osoby - Slovenskej spoločnosti pre kvalitu

 

                         Sládkovičova 9

 

                         010 01 Žilina