Prihláška

 

Prihláška na skúšku za účelom udelenia osobného certifikátu :Žiadosť o certifikáciu

Prihláška na recertifikáciu  za účelom obnovenia osobného certifikátu : Žiadosť o recertifikáciu

 

 

Vyplnené prihlášky nám zašlite e-mailom na našu adresu:    copoza@gmail.com