Termín skúšky

 

 

Predpokladaný termín skúšky: 14.12. 2018 o 09,00 hod.

 

                                        

 

                                              

 

Miesto konania: Certifikačný orgán pre osoby - Slovenskej spoločnosti pre kvalitu

 

                         Sládkovičova 9

 

                         010 01  Žilina