Oblasti certifikácie

 

COPO – SSK poskytuje žiadateľovi, (ktorý preukáže splnenie základných požiadaviek na vedomosti a prax) certifikačnú schému, ktorá obsahuje úplné požiadavky a postupy pre získanie certifikátu v príslušnej oblasti.


Na základe splnenia kvalifikačných požiadaviek a úspešného vykonania certifikačnej skúšky, získava žiadateľ príslušný certifikát.
 

Certifikát je možné získať v nasledovných oblastiach:

 

I. akreditovaných:

 

Systémy manažérstva kvality


Manažér kvality QM
Audítor kvality QA

 

Environmentálne manažérske systémy


Manažér environmentálnych manažérskych systémov M – EMS
Audítor environmentálnych manažérskych systémov A – EMS

 

Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci


Audítor systémov manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci A- OHSAS

 

Platnosť certifikátov je tri roky. Po splnení podmienok je možná recertifikácia.

 

 

II. neakreditovaných:

 

Certifikovaný tester IT

 

Certified tester – Foundation Level

Certified tester - Agile Tester Extension

Certified tester – Agile Tester Extension

Certified tester – Advanced Level Test Manager

Certified tester – Advanced Technical Test Manager

 

Služby realitných maklérov


Certifikovaný realitný maklér CRM