Cenník certifikácie

 

 

Certifikát   Skúška Recertifikácia formou skrátenej skúšky Recertifikácia bez opakovania skúšky Poplatok za recertifikáciu EOQ

 QM,

M-EMS

382,00 € 332,00 € 266,00 € 430,00 €

 QA,

A-EMS

415,00 € 366,00 € 298,00 € 430,00 €
 A-OHSAS 415,00 € 366,00 € 298,00 € 430,00 €

 

                            K základnej cene treba ešte pripočítať 20% DPH.