Termín skúšky

 

 

Predpokladané termíny skúšky: 28.11. 2018 o 10,00 hod.

 

                                             

                                                                                         

 

Miesto konania: Certifikačný orgán pre osoby - Slovenskej spoločnosti pre kvalitu

 

                         Sládkovičova 9

 

                         010 01 Žilina